Học sinh trường TH Nguyễn Huệ, huyện Đông Hải đã thể hiện phần thi kể chuyện về Bác rất thành công và đã đạt giải Nhất trong Hội thi......